เรียนท่านลูกค้าผู้รักไก่ชนทุกท่านครับ ขณะนี้ ซุ้ม น ประกาศิต ได้ทำการขยายพื้นที่ซุ้ม น ประกาศิต เพื่อเพาะเลี้ยงไก่ชนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของท่านผู้รักไก่ชน เราทีมงาน น ประกาศิต จะอัปเดท ข่าวสาร ซุ้มของเราให้ท่านทราบอย่างสม่ำเสมอนะครับ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างซุ้ม ไก่ เพื่อจัดสรรไก่แต่ละประเภท และ เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกในโอกาสต่อไปครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>